Velkommen til Falex...
skip to Main Content

Hei, velkommen til Falex Forvaltning AS

Falex tilbyr tjenester til eiendomsselskaper, investeringsselskaper og holdingselskaper. Vi benytter web-baserte programmer som gir kundene direkte tilgang til viktig informasjon.

Falex er til stor støtte for deg og selskapet ditt. Vi forvalter selskapet ditt i det omfang du ønsker slik du får nødvendig hjelp til å få beste avkastning på investeringen.

Våre tjenester

Aktiv eiendomsforvaltning

Vi tilbyr beste utvikling av eiendomsselskapene til våre kunder:

 • Utarbeider strategiplaner
 • Strategisk og økonomisk rådgivning
 • Oppfølging av oppdragsgivere
 • Forvaltningstjenester som løfter eiendommens verdi

Leietakerforvaltning

Leietakerforvaltning omfatter:

 • Utleie og reforhandlinger av leieavtaler
 • Fakturering og innkreving av husleie og felleskostnader
 • Håndtering av garantier og depositum
 • Kontakt med leietakere

Økonomisk forvaltning

 • Vi tar oss av økonomisk forvaltning og forretningsførsel.
 • Regnskapsførsel og lønn
 • Årsregnskap og ligningspapirer
 • Budsjettering
 • Styremøter og generalforsamlinger
 • Forsikringer
 • Assistanse ved kjøp og salg

Teknisk forvaltning

 • Tilstandskontroll
 • Årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter
 • Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter
 • Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen
 • Ivaretaker myndighetskrav til internkontroll og HMS
 • Oppfølging av offentlige krav og pålegg, som branndokumentasjon
 • Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering
 • Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon
 • Brannvernledelse

Prosjektledelse

 • Rådgivning ved ønsket eller nødvendige prosjekter
 • Planlegging og styring av prosjekter innen næringseiendom/-lokaler
 • Rådgivning og ledelse i forbindelse med tilbakelevering av leid lokale
 • Prosjektering og budsjettering
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Anbudsinnhenting fra entreprenør og kontrahering av oppdrag
 • Byggesaksadministrasjon og prosjektregnskap

Vaktmestertjenester

Vaktmester sørger for:

 • Optimal teknisk drift
 • Generelle vaktmestertjenester og forefallende arbeid på eiendommen
 • Beplantning på våren
 • Strøing og feiing
 • Oppfølging av internkontroll – FDV-system
 • Tilsyn og rapportering vedrørende serviceavtaler, energibruk og kontroll av tekniske rom
 • Bygningstjenester og indre vedlikehold, som å holde orden på renovasjonsområder, lyskilder og tekniske rom

Bransjer

Eiendom

Falex tilbyr høyt kvalifiserte og digitaliserte tjenester innen forvaltning og drift av næringseiendommer og boligeiendommer over hele østlandet i Norge. Herunder leietakerforvaltning, økonomisk forvaltning og teknisk forvaltning.

Holdingselskaper

Enkel og lønnsom håndtering av holdingselskaper hvis eneste formål ofte er å sikre skattefrihet innen for fritaksmetoden. Falex sikrer også at holdingselskaper har en adresse og lokal representasjon som besvarer henvendelser fra interessenter som eksempelvis offentlige myndigheter.

Investeringsselskaper

Falex håndterer regnskapet for investeringsselskaper hvis hovedformål er at eie forskjellige eiendeler som en investeringsportefølje.

Om Falex Forvaltning AS

“Forvaltningstjenester til eiendomsselskaper, investeringsselskaper og holdingselskaper.”

Falex Forvaltning AS ble etablert i 2016 og tilbyr forvaltningstjenester til eiendomsselskaper, investeringsselskaper og holdingselskaper. Vi benytter web-basert programmer som gir kundene direkte tilgang til informasjon.

Vi har kontor i Oslo og alt forvaltes digitalt her, men vi er lokalt til stede med personale når nye leietakere skal se på lokaler eller det trengs en vaktmester på eiendommen.

Falex Forvaltning AS er høyre hånd til eierne, fordi vi forvalter selskapene i det omfang eierne ønsker. Vi bidrar til at eiere og investorer kan øke verdien på investeringene sine gjennom vår forvaltning.

Transaksjonsmarkedet har de senere årene vært veldig volatilt og Falex har bidratt i flere eiendomstransaksjoner. Vi har gjennomført flere due diligencer og satt opp kjøpesumsberegninger ved flere solgte eiendomsselskaper. I tillegg har vi utarbeidet oppkjøpsanalyser og VEK beregninger for kjøpere av andre eiendomsselskaper.

Kontakt oss

  Navn*

  Email*

  Beskjed

  Alex Jensen

  Daglig Leder

  Email: alex@falex.no
  Telefon: +47 918 45 400

  Hvorfor bruke Falex?

  1. Alt foregår elektronisk og papirløst
  2. Du kan ha fokus på alle verdiene dine
  3. Du har alltid tilgang til oppdatert informasjon på nettet
  1. Du kan fritt ta ut standard rapporter
  2. Vi overholder lovpålagt lagringsplikt